Beter verstaan

Het stappenplan naar de juiste oplossing

Iedereen wil natuurlijk kunnen genieten van een gesprek, muziek of een spannende film. Als dit niet meer lukt dan gaan we op zoek naar een oplossing.

Uw gehoorverlies erkennen

De televisie wordt steeds iets harder gezet. Wanneer u in een drukke omgeving bent moet u steeds harder uw best doen om uw gesprekspartner te verstaan. Of misschien bent u naar een concert geweest en heeft u nog steeds last van een vreselijke ruis in uw oren.

Dit zijn allemaal tekenen. Als het gehoorverlies steeds belemmerend wordt, maak dan een afspraak voor een hoortest. U kunt ons bellen of in onze winkel langs komen voor een afspraak.

Regeling leeftijd

Gehoorverlies kan op elke leeftijd voorkomen. Daarom is er per leeftijdscategorie een andere regeling met betrekking tot de hoortest.

  • Tot en met 16 jaar: Als op deze leeftijd gehoorverlies optreed, moet u eerst naar een audiologisch centrum. Dit is een gezondheidsinstituut dat gericht is op hoorproblemen.
  • 17 tot en met 67 jaar: Als u in deze leeftijdscategorie valt moet u van sommige verzekeraars eerst een doorverwijzing krijgen van een erkende KNO-arts. Bel ons voor meer info. U mag natuurlijk ook eerst een hoortest bij ons doen.
  • 68 jaar en ouder: U mag zonder doorverwijzing uw gehoor laten testen in een van onze winkels en zonder tussenkomst van een KNO arts een hoortoestel laten aanpassen.

Test bij de audicien

De volgende stap is een test om te bepalen of u een gehoorverlies heeft. Deze test kan in de winkel van Hoortechniek Struijk worden afgenomen.

Twee manieren om uw gehoorverlies te bepalen:

  • Algemene hoortest

De hoortest bestaat uit een toonaudiogram en een spraakaudiogram.

Als eerst laat de audicien uw pieptonen horen. Eerst wordt het rechter oor getest.

De pieptonen beginnen hoog en worden steeds zachter. Zodra u een pieptoon niet meer hoort wordt de hoogte een toon lager. Hierna wordt het linker oor op precies de zelfde manier getest. Hoe een audiogram precies werkt, leest u hier.

  • Hoortest spraakverstaan

Tijdens het tweede gedeelte van de hoortest krijgt u een stem te horen die verschillende woorden opleest. U moet deze woorden nazeggen.

Het geluidsniveau wordt steeds zachter; u zult minder woorden verstaan en na kunnen zeggen. De resultaten van deze test worden in een spraakdiagram getekend.

Amsterdamse vragenlijst

Na het uitvoeren van de hoortesten, moet u zelfstandig een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst is opgesteld om te kijken in welke situaties u het meeste last heeft van uw slechthorendheid.

U krijgt verschillende situaties voorgelegd. U moet bijvoorbeeld kunnen aangeven hoe vaak u vogels hoort fluiten.

Oorafdruk

Ook maakt de audicien in veel gevallen een afdruk van uw oren voor een oorstukje. Dit is nodig omdat het oorstukje precies moet passen.

Bepalen van de categorie

Aan de hand van beide testen kan de audicien bepalen hoe groot uw hoorverlies is en welke mogelijkheden er zijn om uw gehoor te verbeteren.

Sinds 2013 is er veel veranderd betreft de regeling van een hoortoestel.
Er zijn vijf categorieën opgesteld. Uw gehoorverlies wordt in een van deze categorieën ingedeeld. U moet een hoortoestel uit deze categorie kiezen.

Categorie 1 tot en met 3 zijn eenvoudige toestellen, categorie 4 en 5 zijn bedoelt voor een complex gehoorverlies. Hoe hoger de categorie is, hoe meer toepassingen op het hoortoestel zit. Bijvoorbeeld een bluetooth verbinding. De audicien kijkt in welke categorie u het beste past.

Kiezen van een hoortoestel

U heeft hoortoestellen kunnen kiezen uit de categorie. Nu begint de proefperiode. Wij stellen het hoortoestel in op uw gehoorverlies.

Proefperiode

Tijdens de proefperiode helpen wij u bij de gewenning aan het hoortoestel. De audicien kijkt hoe hij het hoortoestel het beste kan aanpassen aan uw wensen.

Uiteindelijke keuze

U moet nu kiezen welke hoortoestellen u wilt gebruiken.
Welk toestel past het beste bij uw wensen en mogelijkheden? Hoortechniek Struijk ondersteunt u hierin.

Heeft u een keuze gemaakt? Dan handelen wij alles af met uw zorgverzekeraar.

Vragen over hoorproblemen?

Neem contact met op Hoortechniek Struijk voor al uw vragen over gehoor. Bel 0515-460480 of mail [email protected]