Verwijzing KNO arts

Wat nu?

Als u bij de huisarts uw gehoorprobleem besproken hebt dan kan hij u doorverwijzen naar een KNO arts of een audiologisch centrum.

KNO arts

KNO staat voor keel-, neus- en oorarts. De arts is gespecialiseerd op alles wat met de keel, de neus en oren te maken heeft. Als u tussen de 16 en 67 bent moet u eerst langs de KNO-arts. Hij stelt door middel van een test en onderzoek vast of u last heeft van slechthorendheid en wat de oorzaak hiervan is. Als u bijvoorbeeld de ziekte van ménière heeft, kan de KNO-arts u begeleiden.
Het kan ook zijn dat wij u doorverwijzen naar de KNO-arts. Als u bijvoorbeeld een opvallend gehoorverlies heeft kan het zijn dat er meer aan de hand is. Als er een reden is voor de audicien zal hij u hierover informeren.

Audiologisch centrum

Als slechthorendheid een rol speelt op uw werk of bij het volgen van onderwijs dan gaat u naar een audiologisch centrum. De audiologen van het audiologisch centrum behandelen de complexe zaken van de hoorzorg.
Ook voor andere aandoeningen. Denk hierbij aan ernstig oorsuizen of bij mensen die meervoudig gehandicapt zijn.

Kinderen tot en met 16 jaar

Ook kinderen tot en met 16 jaar met een verminderd gehoor zijn altijd verplicht om via het audiologisch centrum hoortoestellen vergoed te krijgen. U wordt daar begeleid door een multidisciplinair team.