Het middenoor

Als de geluidstrillingen op het trommelvlies aankomen gaat de hamer in beweging en die slaat op het aambeeld. De trilling van het aambeeld wordt doorgegeven via de stijgbeugel aan het ovale venster.

Gehoorbeentjes

Er zijn drie gehoorbeentjes. De hamer, die vast zit aan het trommelvlies, het aambeeld en de stijgbeugel, die vast zit aan het ovale venster van het slakkenhuis.

Buis van Eustachius

De gehoorbeentjes hangen in een holte die wordt ontlucht door de buis van Eustachius. Het is de bedoeling dat de luchtdruk in de holte gelijk is aan de luchtdruk van buiten. De buis van Eustachius loopt van de keelholte naar het middenoor. Als de ontluchting van het middenoor niet goed meer werkt dan ontstaat er een drukverschil en dan beweegt het trommelvlies minder soepel waardoor u minder hoort.