Het centraal auditief systeem

In het centraal auditief systeem wordt het elektrische signaal wat via de zenuwbaan is aangekomen verder uitgelicht. Hier vind de spraakherkenning plaats.

Als er van beide oren een signaal aankomt dan kan de richting van het geluid worden bepaald. Als er van beide oren een gelijk spraaksignaal aankomt dan kan er worden geselecteerd naar wie u wilt luisteren in een rumoerige omgeving.