Vergoedingen hoortoestellen

Kom ik in aanmerking voor een vergoeding voor mijn hoortoestel?

Struijk Hoortechniek heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten in 2020. Bij een gehoorverlies van 35 dB of meer, aan ten minste één oor, komt u eens in de 5 jaar in aanmerking voor een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Iedere 5 jaar mag u dus een nieuw hoortoestel aanschaffen met vergoeding. Middels een hoortest bij Hoortechniek Struijk kan het gehoorverlies in dB worden vastgesteld.

Via de Amsterdamse Vragenlijst wordt er vervolgens in kaart gebracht welke problemen u in het dagelijks leven ondervindt en in welke categorie uw hoorprobleem valt. Hoortechniek Struijk zorgt ervoor dat u wordt ingedeeld in de juiste categorie. Deze categorieën gaan van 1 t/m 5, waarbij categorie 1 bestaat uit eenvoudige gehoorproblemen en categorie 5 de meer complexe gehoorproblemen omvat. Alle hoortoestellen, uit alle categorieën, zijn stuk voor stuk goede hoortoestellen. Het verschil zit voornamelijk in de hoeveelheid van mogelijkheden dat een hoortoestel biedt. Verder vallen de allernieuwste hoortoestellen buiten deze categorieën, deze worden daardoor (nog) niet vergoed door zorgverzekeraars.

Voorwaarden

Als u recht wilt hebben op een vergoeding vanuit uw zorgverzekering moet het hoortoestel dat u aanschaft in dezelfde categorie vallen als waarin uw hoorprobleem is ingedeeld. Wanneer u ingedeeld bent in categorie 3, en u wilt een meer geavanceerd hoortoestel aanschaffen uit categorie 4, dan vergoedt de zorgverzekeraar vaak niets of slechts een klein deel. Hoortechniek Struijk kan, na twee proeven met hoortoestellen binnen de categorie waarin u bent ingedeeld, een extra zorgaanvraag bij uw zorgverzekeraar indienen waarin gemotiveerd wordt waarom u dit geavanceerdere hoortoestel nodig heeft. De beslissing of dit hoortoestel wel of niet vergoed wordt, wordt uiteindelijk gemaakt door uw zorgverzekeraar.

Vergoeding

Hoeveel er vergoed wordt, hangt af van verschillende factoren zoals uw leeftijd, het type hoortoestel dat u wilt aanschaffen (categorie) en welke aanvullende zorgverzekeringen u heeft afgesloten.

Vanuit de basisverzekering wordt er voor volwassenen 75% van de totale aanschafprijs van een hoortoestel vergoed. De overige 25% is een eigen bijdrage of wordt (deels) vergoed door eventuele aanvullende zorgverzekeringen. De aanschaf van een hoortoestel valt wel onder het verplichte wettelijke eigen risico. Voor kinderen (jonger dan 18 jaar) geldt dat 100% van de aanschafprijs wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld wordt de situatie van een fictief persoon genaamd Bob besproken. Bob heeft een hoortoestel nodig uit categorie 3. Vanuit de basisverzekering heeft iedereen eens in de vijf jaar recht op een vergoeding. Aangezien dit Bob’s eerste hoortoestel is, komt hij in aanmerking voor een vergoeding vanuit zijn basisverzekering. Zijn hoortoestel kost €1000. Hiervan betaalt Bob 25% zelf (= €250), dit is zijn eigen bijdrage. De overige €750 wordt vergoed vanuit zijn basisverzekering.

Wel heeft Bob nog €385 eigen risico openstaan bij zijn zorgverzekering. Dit deel betaalt hij ook zelf. Dit betekent dat hij in totaal €600 – €385 = €365 vergoed krijgt vanuit zijn basisverzekering.

Voor meer details over de exacte dekking van uw zorgverzekering kunt u uw polis raadplegen.